Galileusz/Galileo Galilei (1564-1642) - włoski matematyk, astronom i fizyk, twórca podstaw eksperymentalno-matematycznych metod badawczych w naukach przyrodniczych; profesor na uniwersytetach w Pizie i Padwie; zbudował teleskop do obserwacji astronomicznych, dzięki któremu odkrył plamy na Słońcu, 4 główne satelity Jowisza, góry i kratery na Księżycu oraz zaobserwował okresy pojawiania się planety Wenus; ponadto zbudował wagę hydrostatyczną i pierwszy termoskop; w mechanice odkrył, że swobodnie spadające ciała mają takie samo przyśpieszenie, a ponadto odkrył prawo ruchu wahadła niezależnie od swojej masy; był zwolennikiem teorii heliocentrycznej - w 1615 r. trybunał inkwizycji zabronił mu jej publicznego propagowania, a następnie do jej publicznego wyrzeczenia się.