Jakub I Stuart (1566-1625) - syn Henryka Stuarta, lorda DarnleyMarii I Stuart, od 1567 r. król Szkocji (panował jako Jakub VI), a od 1603 r. król Anglii i Irlandii - jako następca Elżbiety I Wielkiej; ustanowił silną, scentralizowaną władzę, dążył do ustanowienia rządów absolutnych w oparciu o szlachtę, ale z pominięciem parlamentu; jako gorliwy anglikanin zwalczał katolików; politykę zagraniczną prowadził z pominięciem interesów mieszczaństwa, jego rządy nie były popularne i przygotowały grunt pod rewolucję angielską (1640-1660).