Dymitr Samozwaniec II (?-1610) - w 1607 r. ogłosił, że jest cudownie ocalonym synem Iwana IV Groźnego i przy poparciu kilku polskich magnatów zebrał oddziały i na ich czele ruszył na Moskwę; w 1608 r. stworzył konkurencyjny wobec Wasyla Szujskiego ośrodek władzy w miejscowości Tuszyno pod Moskwą; po zwycięstwie wojsk Stefana Żółkiewskiego nad armią Szujskiego ponownie ruszył na Moskwę, ale po zawarciu przez hetmana Żółkiewskiego układu z bojarami w sprawie przekazania tronu carów królewiczowi Władysławowi, wycofał się do Kaługi, gdzie został zamordowany w 1610 r.