Radziejowski Hieronim (1622-1667) - podkanclerzy koronny; w 1652 r. został skazany  na banicję za obrazę Jana II Kazimierza i uciekł do Szwecji; w 1655 r. towarzyszył armii szwedzkiej podczas najazdu na Polskę jako doradca polityczny; w 1662 r. został przywrócony do czci przez sejm, ale mimo to jego nazwisko stało się synonimem zdrajcy.