Kosiński Krzysztof (?-1593) - szlachcic z Podlasia, przywódca powstania kozackiego w latach 1591-93; do powstania przystąpił po tym, jak kniaź Ostrogski zagarnął chutor na Ukrainie, który za zasługi przyznał mu sejm; w 1590 r. ogłosił się hetmanem kozackim; podczas powstania odniósł kilka sukcesów - między innymi zdobył Białą Cerkiew, ale później został pobity przez prywatne wojska magnatów ukraińskich; zginął w czasie szturmu na Czerkazy.