Nalewajko Semen (?-1597) - przywódca powstania kozackiego w latach 1594-96; początkowo służył w wojsku kozackim i uczestniczył w walkach z Turakami i Tatarami; krótko służył u księcia Ostrogskiego, a następnie rozpoczął walkę z magnaterią i szlachtą; w 1596 jego wojsko zostało rozbite pod Łubniami przez Stanisława Żółkiewskiego, a on sam dostał się do niewoli, a następnie na mocy wyroku sądu sejmowego został stracony.