Haydn Joseph (1732-1809) - wybitny austriacki kompozytor; od 1790 r. mieszkał i tworzył w Wiedniu; skomponował m.in. 108 symfonii oraz tworzył muzykę chóralną (m.in. oratoria Stworzenie świata i Pory roku;  tworzył również opery, kantaty i muzykę sakralną, był wielkim mistrzem kwartetu smyczkowego; Joseph Haydn był nauczycielem Wolfganga Amadeusza Mozarta i Ludwiga van Beethovena.