Karol VI Habsburg (1685-1740) - syn. Leopolda I i Eleonory Magdaleny von Pfalz-Neuburg, od 1711 r. cesarz rzymsko-niemiecki; jego pretensje do tronu hiszpańskiego spowodowały wybuch wojny o sukcesję hiszpańską (1701-14); dążąc do zapewnienia tronu austriackiego córce Marii Teresie w 1713 r. wydał tzw. sankcję pragmatyczną, gwarantującą niepodzielność posiadłości Habsburgów i możliwość ich dziedziczenia w linii żeńskiej.