Gorczakow Michaił (1793-1861) – książę i rosyjski generał; w latach 1812-1815 r. uczestniczył w wojnie z Napoleonem; jako dowódca artylerii brał udział w tłumieniu powstania listopadowego - walczył w bitwach pod Grochowem i Ostrołęką oraz w szturmie Warszawy; od 1846 r. był gubernatorem wojennym w Warszawie, a w latach 1848-49 uczestniczył w tłumieniu powstania na Węgrzech; podczas wojny krymskiej w 1855 r.  objął dowództwo wojsk rosyjskim na Krymie; w styczniu 1856 r. objął po zmarłym Paskiewiczu stanowisko namiestnika Królestwa Polskiego.