Radziwiłł Antoni (1775-1833) – książę, polityk, pruski generał-lejtnant, przedstawiciel orientacji polsko-pruskiej; jako rzecznik związania szlachty wielkopolskiej z królem pruskim w latach 1815-31 był namiestnikiem Wielkiego Księstwa Poznańskiego; W 1796 poślubił Fryderykę Dorotę Luizę Hohenzollern (1770-1836), córkę Augusta Ferdynanda, brata Fryderyka II Wielkiego – króla Prus.