Ampère André (1775-1836) – francuski fizyk, matematyk i wynalazca z zakresu elektromagnetyzmu i elektrodynamiki; sformułował regułę Ampère'a określającą kierunek pola magnetycznego, powstającego podczas przepływu prądu elektrycznego, oraz tzw. prawo Ampère'a; od jego nazwiska jednostkę natężenia prądu nazwano amperem.