Spencer Herbert (1820-1903) – angielski filozof i socjolog, przedstawiciel liberalizmu i ewolucjonizmu; w dziedzinie etyki głosił zasadę egoizmu, zgodnie z którą każdy może liczyć tylko na siebie, a etykę opartą na litości i współczuciu uważał za przeciwną prawom natury; opracował jednolity system filozoficzny, rozwijający zasady ewolucjonizmu i rozciągający teorię Ch. R. Darwina na wszystkie dziedziny działalności ludzkiej jego doktrynę określa się mianem socjologii darwinizmu.