Haig Douglas (1861-1928) – brytyjski generał, w czasie I wojny światowej dowodził ofensywami nad Sommą we Francji (VII-XI 1916) i pod Ypres w Belgii (VII-XI 1917), które przyniosły ogromne straty obu walczącym stronom; w 1917 r. został marszałkiem; w latach 1919-21 był naczelnym dowódcą lądowych wojsk obrony Wielkiej Brytanii.