Mars – rzymskie bóstwo; początkowo był związany wegetacją roślin i budzącą się przyrodą, później był czczony jako bóg wojny; zaliczano go do najpotężniejszych boskich opiekunów Rzymu; w mitologii był utożsamiany z greckim Aresem.