Oleśnicki Zbigniew (1389-1455) - polski duchowny i polityk; w 1423 r. został biskupem krakowskim a w 1449 r. - kardynałem; pełnił obowiązki sekretarza królewskiego, ale jednocześnie propagował ideę wyższości władzy kościelnej nad świecką i stał na czele opozycji możnowładców, sprzeciwiających się silnej władzy Jagiellonów w Polsce; popierał elekcję Władysława III na króla Węgier i zawarcia unii polsko-węgierskiej; stracił wpływy po objęciu władzy w Polsce przez Kazimierza IV Jagiellończyka.