Bażyński Jan (ok. 1390-1459) - przywódca opozycji antykrzyżackiej w państwie zakonnym, członek Związku Jaszczurczego i współzałożyciel Związku Pruskiego; w 1454 r. przewodniczył poselstwu stanów pruskich, które poddało Prusy Kazimierzowi IV Jagiellończykowi; uczestniczył w wojnie z zakonem i był pierwszym gubernatorem Prus Królewskich z ramienia Polski.