Działyński Ignacy (1754-1797) – generał major wojsk koronnych i działacz polityczny; poseł na Sejm Czteroletni (od 1790 r.), jako zwolennik Konstytucji 3 maja  należał do Zgromadzenia Przyjaciół Konstytucji Rządowej; uczestniczył w w wojnie polsko-rosyjskiej; należał do kierownictwa warszawskiego sprzysiężenia przygotowującego powstanie, – jego oddział uczestniczył w insurekcji w Warszawie (1794 r,); po upadku powstania został uwięziony i zesłany na Syberię  – po 18 miesiącach został ułaskawiony przez Pawła I.