Bohusz-Szyszko Zygmunt (1893-1982) - generał dywizji Wojska Polskiego; w czasie I wojny światowej służył jako oficer w armii rosyjskiej, a w listopadzie 1918 r. wstąpił do Wojska Polskiego; w 1933 r. został zastępcą dowódcy Korpusu Ochrony Pogranicza; podczas kampanii wrześniowej dowodził 16 Dywizją Piechoty; w 1940 r. został dowódcą Samodzielnej Brygady Strzelców Podhalańskich, którą dowodził w bitwie pod Narvikiem; po podpisaniu układu Sikorski-Majski został szefem Polskiej Misji Wojskowej w ZSRR, a następnie służył w tworzonej przez gen. Władysława Andersa Armii Polskiej w ZSRR - jako dowódca 7 Dywizji Piechoty, a następnie szef sztabu Armii Polskiej; po ewakuacji wojsk polskich na Bliski Wschód został dowódcą 5 Kresowej Dywizji Piechoty, a w czerwcu 1943 r. został zastępcą dowódcy 2 Korpusu Polskiego, z którym przebył cały szlak bojowy.