Sosabowski Stanisław (1892-1967) - generał Wojska Polskiego; przed wybuchem I wojny światowej działał w organizacjach niepodległościowych, a w czasie I wojny światowej służył w armii austriackich; do Wojska Polskiego wstąpił w 1918 r., w którym początkowo pełnił funkcje głównie administracyjne.

W okresie międzywojennym pełnił liczne funkcje dowódcze oraz był wykładowcą w Wyższej Szkole Wojennej.

We wrześniu 1939 r. jako dowódca 21 pułku piechoty "Dzieci Warszawy" odznaczył się podczas obrony Warszawy; po kapitulacji przedostał się do Francji, gdzie objął dowództwo nad piechotą dywizyjną najpierw 1 Dywizji Piechoty, a następnie 4 Dywizji Piechoty; po klęsce Francji przedostał się do Wielkiej Brytanii, gdzie objął dowództwo nad 1 Samodzielną Brygadą Spadochronową, którą we wrześniu 1944 r. dowodził w bitwie pod Arnhem; po wojnie pozostał na emigracji - zmarł w 1967 r. w Londynie.