Adenauer Konrad (1876-1967) - niemiecki polityk i działacz chrześcijańskiej demokracji (CDU); w 1946 r. został pierwszym kanclerzem Republiki Federalnej Niemiec;  piastując to stanowisko do 1966 r. odegrał ogromną rolę w budowie państwowości Niemiec Zachodnich oraz w procesie powojennego pojednania niemiecko-francuskiego.