Kim Ir Sen (1912-1994) - północnokoreański dyktator komunistyczny; od 1924 r. przebywał w Chinach, gdzie wstąpił do Komunistycznej Partii Chin; w 1934 r. stanął na czele Koreańskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej; w 1945 r. jako oficer Armii Czerwonej uczestniczył w wyzwalaniu Korei spod okupacji japońskiej; po wojnie został  pierwszym sekretarzem Komunistycznej Partii Korei; w 1948 r. proklamował Koreańską Republikę Ludowo-Demokratyczną i objął funkcję premiera; w czasie wojny koreańskiej ()1950-53) dowodził komunistycznymi wojskami północnokoreańskimi, a po jej zakończeniu ustanowił w KRLD dyktaturę - wprowadził kult własnej osoby jako Wielkiego Wodza, społeczeństwu narzucił całkowitą i totalitarną kontrolę, a kraj całkowicie odizolował od zagranicy.