Chiński Wielki Mur - budowla wzniesiona w Chinach w VI-III w. p.n.e. dla obrony przed najazdami plemion koczowniczych; łączna długość muru wynosi ponad 2400 km, wysokość od 4 do 16 m, a szerokość od 4 do 8 m. i jest on wyposażony w liczne bramy i wieże; mur był wielokrotnie przebudowywany, a obecny stan pochodzi z XVI w. n.e.