prawosławie - doktryna, liturgia i organizacja Kościołów chrześcijańskich, które  zerwały z Rzymem w 1054 r. w wyniku pogłębiania się kulturowych różnic między greckim Wschodem, a łacińskim Zachodem - tzw. schizma wschodnia.