niewola awiniońska papieży - nazwa okresu od 1309 do 1377 r., w którym Awinion był rezydencją papieży; wszyscy papieże rezydujący w Awinionie byli narodowości francuskiej i korzystali ze wsparcia królów francuskich, popadając jednocześnie w polityczne i militarne uzależnienie od nich; w okresie awiniońskim zaczęła się szerzyć symonia i nepotyzm, a autorytet papieski podupadł; siedzibę papieży z powrotem do Rzymu przeniósł Grzegorz XI w 1377 r.