sądy podkomorskie - jeden z trzech, obok sądu ziemskiego i sądu grodzkiego, sądów pierwszej instancji w systemie sądownictwa szlacheckiego w Polsce przedrozbiorowej; sądy podkomorskie wyodrębnił się w XIV w. i były sądami właściwym tylko dla szlachty osiadłej dla spraw o granice nieruchomości; działały pod przewodnictwem podkomorzego lub jego zastępcy i zbierały się w miejscu wytyczenia granicy.