statut warcki - prawo ustanowione przez króla Władysława II Jagiełłę w 1423 r. na sejmie walnym w Warcie, który ograniczał chłopom prawo do opuszczania wsi i ustanawiał wysokie kary za ukrywanie zbiegów, pozwalał na usuwanie przez właściciela wsi „krnąbrnego” sołtysa przez przymusowy wykup jego sołectwa, a ponadto ograniczał władzę sądowniczą starostów oraz ustanawiał kontrolkę urzędników ziemskich nad miarami, wagami i cenami w miastach.