kwarta - nazwa czwartej część dochodów z dóbr królewskich (królewszczyzn), które były przeznaczone na utrzymanie wojska kwarcianego; w 1632 r, wprowadzono nową kwartę, przeznaczoną na utrzymanie artylerii koronnej.