imperatyw kategoryczny - termin filozoficzny autorstwa Immanuela Kanta, będący skutkiem poszukiwania bezwzględnie ważnego prawa dotyczącego każdej osoby, które byłoby spełniane niezależnie od istnienia Boga – „należy postępować zawsze wedle takich reguł, co do których chcielibyśmy, aby były one stosowane przez każdego i zawsze”.