Wysoka Porta/Porta Otomańska – określenie na dwór, rząd lub ogólniej na państwo tureckie za panowania sułtanów; nazwa pochodzi od wielkiej bramy do dzielnicy urzędowej w Stambule, gdzie mieściła się siedziba wielkiego wezyra.