Afrika Korps (Deutsches Afrikakorps) - niemiecki korpus ekspedycyjny utworzony w lutym 1941 r. pod dowództwem gen. Erwina Roomla w celu udzielenia wsparcia wojskom włoskim w Afryce Północnej.